Äntligen skidO-träning på skidor!

På lördag den 17.12 kan vi genomföra det första träningspasset med skidor på fötterna. Samling Bergsgården i Mariehemsdalen, start mellan kl 11.00 och 11.30. Ta inte de bästa skidorna, men snöförhållandena är förvånansvärt goda enligt Pär N.

Fem slingor om vardera 700-800 m. Elitåkarna körde dem under torsdagen och de bedömde orienteringen som ganska svår, men det handlar ju främst om tempot…

Till Bergsgården (som numera inte längre finns som byggnad) hittar man från Bräntbergsparkeringen. Tidigare var vägen dit enbart en cykelväg, men kan numera vara öppen för ”behörig trafik” – visst är vi behöriga!? Men läs skyltar nogsamt innan ni kör in!

Clas och Elisabeth Fries är dagens ansvariga. Välkomna!