Träningen den 8.1

Det var planerat att genomföra träning  den 8.1 med Nydalaspåret som bas. Tyvärr visade gårdagens rekognoscering att det begränsade spår”systemet” inte var tillräckligt för att genomföra en meningsfull skidO-träning. Om kommunen kört upp mera spår i dag, kommer det att bli en övning, men det får vi återkomma till senare under dagen.

Vi beklagar!