Vad är skidorientering

Skidorientering är orientering på skidor. Det enklaste sättet att beskriva vinterns orienteringssport är förmodligen att ta hjälp av kartan.

På en vanlig orienteringskarta ritas spår in med grön färg. Spårens kvalitet markeras enligt följande grundmodell:

  • spår med full skatebredd (bredare än 2 m) markeras med heldragen grön linje
  • spår med mindre bredd (1 – 1,2 m) markeras med streckad grön linje
  • ännu smalare och långsammare spår markeras med gröna punkter.

Alla spår ska naturligtvis köras upp innan tävlingen och åkarens uppgift blir att välja den snabbaste vägen. Banan ritas in på samma sätt som sommartid, men med kontroller på spår eller i korsning av spår.

Som åkare ska du bedöma vilken väg som just du ska välja för att snabbast komma fram till kontrollen. Är du skatestark väljer du förmodligen en lite längre väg med stor del breda spår. Är du duktig stakåkare kanske kan du köra kortare och smalare spår.

Att inte köra förbi ett valt spår kan vara nog så svårt i de hastigheter som de bästa åkarna håller.